• Điểm khởi đầu thư thái

  cho những chuyến đi an lành

 • ĐẶT VÉ ONLINE

 • Tạm tính:

  Giá vé:

  Trẻ em dưới 2 tuổi:

  Thành Tiền:

  Đặt Ngay
  • Lotus lounge chỉ áp dụng cho hành khách bay hãng Vietnam Airline và Pacific Airline
  • Miễn phí trẻ em từ 2 tuổi trở xuống, Tối đa 2 trẻ/người lớn